Ostvarite garanciju na kupljeni proizvod

Ostvarenje garancije

Jedna od bitnijih stvari prilikom izbora vašeg novog uređaja jeste garancija proizvođača, s obzirom da garantni rok govori o samom kvalitetu proizvoda. Svi naši proizvodi su pokriveni garancijom koja zavisi od tipa kupljenog proizvoda.

Da biste ostvarili produženu garanciju neophodno je da popunite registracioni obrazac u nastavku za svoj uređaj:

Ime i prezime
E-mail
Prodajno mjesto
Datum kupovine
Broj fiskalnog računa
Serijski broj uređaja
Naziv uređaja
Forma uspješno poslata!
Provjerite sva polja i pokušajte ponovo.
98