Uslovi korištenja

Uslovi korištenja

Prilikom korištenja web stranice svi korisnici prihvataju pravilo da je korištenje weba www.movero.store za vlastitu upotrebu i na vlastitu odgovornost. Movero Store polaže autorska prava za sve slike koje su slikane u našem studiju te zabranjuje neovlašteno preuzimanje sadržaja. Movero Store ne garantuje da su svi sadržaji na web adresi www.movero.store zakoniti i prihvatljivi u drugim lokacijama te ne snosimo odgovornost za kršenje istih zakona koje naši korisnici mogu prouzrokovati. Komentari i recenzije na našim proizvodima predstavljaju isključivo mišljenje naših kupaca.

Movero Store zadržava pravo greške u cijenama i opisu artikala te stoga ukoliko se desi greška u cijeni ili opisu kupac ima pravo vratiti artikal o našem trošku.

Privatni podaci koje preuzima www.movero.store u svrhu registracije kupca i kupovanja proizvoda tretirani su u skladu s našom politikom privatnosti.

Nakon obavljene narudžbe kupac će biti obavješten čim naš zaposlenik obradi narudžbu.

Movero Store se obavezuje da će naručene proizvode isporučiti u najkraćem vremenskom roku ispravne i neoštećene.

Movero Store ne snosi odgovornost za zloupotrebu i nelegalno korištenje usluga i proizvoda koje pruža.

Svi podaci o proizvodima i koji se nalaze na www.movero.store su informativnog karaktera i zadržavamo pravo greške.

Tačnost ličnih podataka

Kako bismo uspješno obradili narudžbu od kupca potrebni su nam 100% ispravni podaci. Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost naših kupaca te da nam je zadovoljstvo naših kupaca na prvom mjestu.

MATERIJAL KOJI PROSLJEĐUJE KORISNIK (komentari i drugi sadržaji) 

Lični podaci koje proslijedite sajtu www.movero.store u svrhu dobijanja proizvoda biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o zaštiti privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, prijetećih, uvrjedljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

Movero Store na ovoj lokaciji ne želi od Vas da prima povjerljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati povjerljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Movero Store nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primjenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.
Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom zaštitom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne objelodanjujemo niti prosljeđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.

VEZE SA DRUGIM WEB LOKACIJAMA

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbjeđene isključivo da bi vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju. Movero Store  nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.

RASPOLOŽIVOST PROIZVODA

Sve porudžbine proizvoda su podložne raspoloživosti. U tom smislu, ako postoje poteškoće u vezi s nabavkom proizvoda ili ako na zalihama nema više artikala, zadržavamo pravo da Vam pružimo informacije o zamjenskim proizvodima jednakog ili boljeg kvaliteta i vrijednosti proizvoda koje naručujete. Ako ne želite da naručite zamjenske proizvode, nadoknadićemo Vam iznos koji ste eventualno platili.

ODBIJANJE OBRADE PORUDŽBINE

Zadržavamo pravo na uklanjanje proizvoda s ovog veb-sajta u svakom trenutku, kao i na uklanjanje ili izmjenu svih materijala ili sadržaja sa veb-sajta. Iako ćemo uvijek učiniti sve što je u našoj moći da obradimo sve porudžbine, može doći do vanrednih okolnosti koje nas prisiljavaju na odbijanje obrade porudžbine nakon slanja Potvrde porudžbine. Zadržavamo pravo da to učinimo u svakom trenutku. Ne snosimo odgovornost prema Vama ili nekoj trećoj strani za uklanjanje proizvoda s ovog veb-sajta ili za uklanjanje ili izmjenu materijala ili sadržaja s veb-sajta, ili za nemogućnost obrade porudžbine nakon što smo poslali Potvrdu porudžbine.

0